Vuren


VRCR010030
Vuren 11x38 Ruw C-Kwal.

€ 0.55 / M1

VRCR022050FMC
Vuren 22x50 Ruw C kwal. FSC Mix 70%

€ 0.69 / M1

VRCR022063FMC
Vuren 22x63 Ruw C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 0.87 / M1

VRCG022050
Vuren 22x50 Gesch. C-Kwal.

€ 1.34 / M1

VRCG022075FMC
Vuren 22x75 Gesch. C-Kwal. FSC mix 70%

€ 1.07 / M1

VRCG022100
Vuren 22x100 Gesch. C-Kwal.

€ 2.17 / M1

VRCG022125
Vuren 22x125 Gesch. C-Kwal.

€ 2.73 / M1

VRCG022150
Vuren 22x150 Gesch. C-Kwal.

€ 3.22 / M1

VRCG022200
Vuren 22x200 Gesch. C-Kwal.

€ 4.47 / M1

VRCG032050
Vuren 32x50 Gesch. C-Kwal.

€ 1.99 / M1

VRCG032100
Vuren 32x100 Gesch. C-Kwal.

€ 3.38 / M1

VRCG032125
Vuren 32x125 Gesch. C-Kwal.

€ 4.48 / M1

VRCG032150
Vuren 32x150 Gesch. C-Kwal.

€ 4.86 / M1

VRCG032200
Vuren 32x200 Gesch. C-Kwal.

€ 6.45 / M1

VRCG038050
Vuren 38x50 Gesch. C-Kwal.

€ 2.40 / M1

VRCG038075
Vuren 38x75 Gesch. C-Kwal.

€ 3.24 / M1

VRCG038150
Vuren 38x150 Gesch. C-Kwal.

€ 5.76 / M1

VRCG038200
Vuren 38x200 Gesch. C-Kwal.

€ 7.68 / M1

VRCG050050FMC
Vuren 50x50 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 1.35 / M1

VRCG050075FMC
Vuren 50x75 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 2.02 / M1

VRCG050100FMC
Vuren 50x100 Gesch. C-Kwal. FSC mix 70%

€ 2.69 / M1

VRCG050125FMC
Vuren 50x125 Gesch. C-Kwal. FSC mix 70%

€ 3.36 / M1

VRCG050150FMC
Vuren 50x150 Gesch. C-Kwal. FSC mix 70%

€ 4.04 / M1

VRCG063160FMC
Vuren 63x160 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 5.49 / M1

VRCG075175FMC
Vuren 75x175 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 7.15 / M1

VRCG075200FMC
Vuren 75x200 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 8.02 / M1

VRCG075225FMC
Vuren 75x225 Gesch. C-Kwal. FSC Mix 70%

€ 9.03 / M1

VRCGSLS038089FMC
Vuren SLS 38x89 FSC Mix 70%

€ 1.97 / M1

VRCGSLS038120FMC
Vuren SLS 38x120 FSC mix 70%

€ 2.64 / M1

VRCGSLS038140FMC
Vuren SLS 38x140 Gesch. FSC Mix 70%

€ 2.95 / M1

VRCGSLS038170FMC
Vuren SLS 38x170 FSC mix 70%

€ 3.60 / M1

VRCGSLS038184FMC
Vuren SLS 38x184 FSC mix 70%

€ 3.91 / M1

VRCGSLS038235FMC
Vuren SLS 38x235 Gesch. FSC mix 70%

€ 4.98 / M1

VRCGSLS038285FMC
Vuren SLS 38x285 Gesch. FSC Mix 70%

€ 6.10 / M1

VRBGG040260FM
Vuren Gelamineerd Traphout 40x260mm

€ 18.28 / M1

VRBGG040550FM
Vuren Gelamineerd Traphout 40x550mm

€ 38.75 / M1

VRCGG022125
Vuren Vloerhout 22x125 G.G.

€ 2.05 / M1

VRCGGR022150
Vuren 22x150 halfhouts rabat

€ 2.83 / M1

VRBGGK022125
Vuren 22x125 GG met kraal B-Kwaliteit

€ 2.73 / M1

VRBGGV022125
Vuren 22x125 GG met velling B-Kwal.

€ 2.73 / M1

VRCGKL022050
Vuren Knellat 22x50

€ 2.06 / M1

VRCRMA022075
Vuren Mastiekschr.22x75

€ 2.86 / M1

VRCRMA022100
Vuren Mastiekschr.22x100

€ 2.99 / M1

VRCRMAK075100
Vuren Mastiekklos 75x100

€ 3.68 / M1

VRCRSPO032200
Vuren 32x200 Ruig Ongeband

€ 3.25 / M1

VRBG063100
Vuren 63x100 Gesch. B-Kwal. Gedroogd Center Free

€ 9.19 / M1

VRBG063125
Vuren 63x125 Gesch. B-Kwal. Gedroogd Center Free

€ 10.01 / M1

VRBG075125
Vuren 75x125 Gesch. B-Kwal. Gedroogd Center Free

€ 10.26 / M1

VRCRSPC032200
Vuren steigerdeel 32x200 Ruig Gekramd type C18

€ 4.55 / M1

14469
Metselprofiel 66x76mm 295cm 5-laagse opbouw gevingerlast

€ 48.38 / ST